Bảo vệ gia đình Việt

Cẩm nang tham gia bảo hiểm nhân thọ

Cẩm nang tham gia bảo hiểm nhân thọ

Với mong muốn hỗ trợ khách hàng nắm bắt được những thông tin quan trọng và cơ bản khi tham gia bảo hiểm nhân thọ tại Bảo Việt, Bảo Việt Nhân thọ kính tặng khách hàng cuốn “Cẩm nang tham gia bảo hiểm nhân thọ”.

Quý khách vui lòng xem nội dung cuốn cẩm nang tại đây hoặc trong bộ Hợp đồng mà Bảo Việt Nhân thọ đã gửi đến Quý khách.

 

Trả lời