Bảo vệ gia đình Việt

Nóng sốt, ho, rát họng… nhớ ngay 11 bước xử trí này

Nóng sốt, ho, rát họng… nhớ ngay 11 bước xử trí này

TS.BS Phạm Lê Duy – Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM tư vấn 11 bước xử trí khi cơ thể bỗng nhiên nóng sốt, ho, rát họng… nghi nhiễm COVID-19 để bảo vệ bản thân và cộng đồng.

Trả lời