Bảo vệ gia đình Việt

PGS.TS Trần Hồng Côn, nguyên giảng viên Khoa Hóa học, Trường ĐHKHTN (ĐH QGHN) cho biết, quan niệm ngâm nước muối có thể loại bỏ thuốc trừ sâu chỉ là lời đồn thổi không có căn cứ. Cách làm