Bảo vệ gia đình Việt

Tập luyện phần Lưng cùng HLV Yoga

Tập luyện phần Lưng cùng HLV Yoga

Phần lưng dưới, hoặc thắt lưng là một khu vực nhạy cảm với hầu hết chúng ta. Với những nhân viên văn phòng, học sinh hoặc những người ít vận động, nếu không chăm sóc vùng nhạy cảm này sẽ có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và tâm trạng của họ.

Xem video hướng dẫn tập phần lưng dưới đây nhé:

Trả lời