Bảo vệ gia đình Việt

Giao thức Yoga phổ biển-có thuyết minh tiếng Việt

Giao thức Yoga phổ biển-có thuyết minh tiếng Việt

Tại liệu này được biên soạn với sự tư vấn của các chuyên gia Yoga hàng đầu và trưởng các Viện Yoga nổi tiếng của Ấn Độ và do Tiến sĩ Ishwar V.Basavaraddi – Viện trưởng Viện Yoga Quốc gia Moraji Desai, Bộ Ayurveda, Yoga & Trị liệu thiên nhiên, Unani, Siddha và Liệu pháp Vi lượng Đồng căn (AYUSH), Chính phủ Ấn Độ biên tập.

BẢO VỆ SỨC KHOẺ VIỆT –

Bảo Việt Nhân thọ – Nhà đồng hành tổ chức Ngày Quốc tế Yoga tại Việt Nam

Trả lời